Areometer med termometer

  • Varenr: 27-0116-29
  • Pris: kr 716,00
Bestill
Beregnet til enkel måling av salinitet.

Areometeret senkes ned i en målesylinder, og saliniteten kan da leses av i et diagram som viser sammenhengen mellom salinitet, tetthet og temperatur.

Måleintervall 1,000-1,040 g/cm3.
Inndeling 0,0005 g/cm3.
Totallengde ca. 27 cm.

Målesylinder tilpasset areometeret må bestilles separat.
Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no