EUSKAN

Vi leverer pumpesystemer fra Euskan i Danmark. Euskan produserer pumper til levende fisk basert på vakuumteknologi. Pumpesystemenes design er basert på brukserfaringer samlet inn fra hele verden, med det mål å kunne håndtere fisken på den mest effektive og skånsomme måte og ved bruk av best mulig teknologi. Euskan's pumper har en rekke tekniske og bruksmessige fordeler i forhold til tilsvarende pumper i markedet.

Euskan har et bredt program av pumpesystemer som spenner fra de minste yngel/settefisk pumper til større systemer beregnet for slaktefisk opp mot 10kg. Pumpene leveres i enkel- eller dobbeltanksystemer avhengig av ønsket kapasitet eller fiskestørrelse.


 

Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no