STERNER

Sterner har produsert fôrautomater i drøye 30 år. De første årene var preget av store leveranser av vibratorautomater til matfiskprodusenter som stort sett drev oppdrett i små 4-kantede eller 8-kantede mærer bygget i tre. Produktene ble i stor grad utviklet og testet i Sterner"s eget oppdrettsanlegg i Siljan i Sverige. Mærene ble større og andre leverandører med tyngre og mer tilpasset utstyr tok etter hvert over dette markedet. Vi dreide utvikling og produksjon over til landbasert oppdrett og har de siste 15 årene levert fôrautomatikk til de fleste land som driver oppdrett på land.

Produktsortimentet i dag består skiveautomater og forskjellige former for startfôringsautomater. I tillegg produserer vi en rekke forskjellige sentraler for styring av fôrautomater.
 

Ønskes reservedeler til de eldre automattypene (905, 907, 920, 921, vibrator, spredere); se Tilbehør/Reservedeler.  

Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no