UTSTYR FOR SORTERING

Vi kan levere et bredt utvalg av rulle- eller beltemaskiner som kan sortere levende fisk fra 1 gram opp til 8 kilo.

Maskinene som sorterer de fleste fiskearter, er laget i rustfrie materialer og kjent for svært god driftsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader

I tillegg lagerfører vi sorteringsvugger og sold i forskjellige størrelser for manuell sortering. 

Se også ROGNSORTERER for sortering og telling av rogn.

Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no