UTSTYR FOR TELLING

Fish Tech leverer AquaScan fisketellere og har de siste 5 år levert mange skreddersydde fiskepumpe, sorterings- og telleløsninger til settefiskprodusentene. AquaScans fisketellere har inngått i disse løsningene og har vist seg å passe perfekt i forhold til teknikk, montering og kapasitet.

Vi har også levert flere tellesystemer sammen med våre fiskepumpesystemer for telling av fisk ved internflytting i anlegget eller ved levering til båt/bil.

I tillegg leverer vi manuelle håndtelleklokker for kontrolltelling og rogntellebrett for manuell telling av rogn. Sjekk KLEKKEUTSTYR for rogntellebrettene.

Vi leverer også Winsorter telle- og sorterings maskiner for rogn. For ytterligere opplysninger vedrørende Winsorter, se SORTERING.

 

Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no