VANNBEHANDLING

Vi leverer en rekke forskjellige produkter til vannbehandling og strømsetting av vann i kar og sjø.

Fra Tmc i England leveres filterløsninger, skimmere, resirksystemer og pumpeløsninger i småskala til i forskningsanlegg og profesjonelle systemer til akvarier.  

Fra Linn i Tyskland og AcquaEco i Italia leveres strømsettere og luftinnblandere til kar og sjø, samt oksygenrister og oksygenfordelerslanger til transportbasseng for frakt av levende fisk.

Fish Tech AS - Verpetveien 20, 1540 Vestby T: +47 64 85 94 00 E: mail@fishtech.no